Privatumo politika

 1. Ką reiškia ši privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) padėssuprasti, kokius duomenis renkame internetinėje WeWood.lt (toliau - Interneto svetainė), kodėl juos renkame ir ką su jais darome. Visus Interneto svetainės lankytojai (toliau - Lankytojai), privalo šią Privatumo politiką perskaityti atidžiai.

 1. Kokią informaciją mes renkame?

Interneto svetainėje teikdama Jums paslaugas, Paslaugų teikėja gali rinkti,kaupti ir naudoti tokius asmens duomenis:

 • informaciją, kurią Jūs pateikiate MB „Madista“, juridinio asmens kodas 304005898, Kondroto g. 9, Raudondvaris  (toliau - Paslaugų teikėjas), registruodamiesi ir (ar) pirkdami Interneto svetainėje, įskaitant vardą, elektroninio pašto adresą, mobiliojo telefono numerį;

 • informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus irnaudojimąsi šia Interneto svetaine, įskaitant Jūsų IP adresą,  prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;

 • bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto svetaine, teikiamomis paslaugomis ar su mumis bendraudami.

 1. Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama įinterneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį išserverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Daugiau informacijos apie Internetinėje svetainėje naudojamus slapukusrasite čia:

Slapuko pavadinimas

Slapuko atliekamos funkcijos

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

XSRF-TOKEN , PHPSESSID, laravel_session

Vartotojo identifikavimas

Naršymo patirties pagerinimas. Privalomi slapukai

Apsilankius interneto svetainėje

5 valandos, iki naršyklės uždarymo, 6 valandos

cookie_law, cookie_set, functional_accept, thirdparty_accept

Vartotojo slapukų pasirinkimo nustatymas

Nustatyti ar vartotojas patvirtino ir kokį slapukų lygį patvirtino, susipažino su slapukų politika. Privalomi slapukai

Apsilankius interneto svetainėje, vartotojui patvirtinus pranešimą apie slapukus

1 metai

recently_viewed_products

Vartotojo peržiūrėtos prekės

Nustatyti kurias prekes vartotojas peržiūrėjo. Privalomi slapukai

Apsilankius prekės puslapyje

Iki naršyklės uždarymo


breadcrumbs

Vartotojo peržiūrėti puslapiai

Rodyti kelią iki prekės. Privalomi slapukai

Apsilankius interneto svetainėje

Iki naršyklės uždarymo

_pinterest_cm

Pinterest

Trečiosios šalies naudotojo elgesiu grindžiamos internetinės reklamos tikslais. Trečiųjų šalių slapukai

Apsilankius interneto svetainėje

1 metai

GPS, IDE, NID, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

Youtube

Video turinio rodymas. Funkciniai svetainės slapukai

Atidarius puslapį su youtube.com video turiniu

Iki naršyklės uždarymo, 1 metai, 2 metai

AB tests

Saugo informaciją, kokie funkcionalumo testai šiuo metu vyksta

Skirtingo turinio vartotojams atvaizdavimas. Funkciniai svetainės slapukai

Apsilankius interneto svetainėje

6 mėnesiai

omnisendSessionID, soundestID, omnisendCartProducts, soundest-views

Naujienlaiškių sistema

Vartotojų lankomumo iš naujienlaiškių analizė. Trečiųjų šalių slapukai

Apsilankius interneto svetainėje

Iki naršyklės uždarymo

omnisendAnonymousID

Naujienlaiškių sistema

Vartotojų lankomumo iš naujienlaiškių analizė. Funkciniai svetainės slapukai

Apsilankius interneto svetainėje

1 metus


snalytics_u, snRedirect

Paieškos funkcionalumas

Vartotojų paieškos analizė. Funkciniai slapukai

Apsilankius interneto svetainėje

1 metus

fbsr_..., fbm_..., fr, oo, ddid

Facebook

Trečiosios šalies naudotojo elgesiu grindžiamos internetinės reklamos tikslais. Trečiųjų šalių slapukai

Apsilankius interneto svetainėje

10 min, 1 metus, 90 dienų, 5 metai, 28 dienos

mp_..._mixpanel, mp_mixpanel__c

Mixpanel

Vartotojų elgsenos analizė. Trečiųjų šalių slapukai

Apsilankius interneto svetainėje

1 metus

__atuvs, __atuvc

Addthis

Nuorodos pasidalinimo su kitais funkcionalumas. Trečiųjų šalių slapukai

Apsilankius interneto svetainėje

30 min, 1 metus

_hjIncludedInSample

Hotjar

Vartotojų elgsenos analizė. Trečiųjų šalių slapukai

Apsilankius interneto svetainėje

Iki naršyklės uždarymo

__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, __utmx,

__utmxx

Google analitika

Vartotojų lankomumo analizė. Trečiųjų šalių slapukai

Apsilankius interneto svetainėje

2 metai, iki naršyklės uždarymo, 18 mėnesių

_ga, _gat, _gid, AMP_TOKEN, _gaexp

Google analitika

Vartotojų lankomumo analizė, trečiosios šalies naudotojo elgesiu grindžiamos internetinės reklamos tikslais. Trečiųjų šalių slapukai

Apsilankius interneto svetainėje

2 metai, iki naršyklės uždarymo, 1 diena

snTestGroup

Paieškos laukelio rodymas

Papildomas svetainės funkcionalumas. Funkciniai svetainės slapukai

Apsilankius interneto svetainėje

1 metai

C, TPC, GCM, CM, CM14, token, otsid, uid, cid, adtrc, SR, CT , EBFC, CFFC

AdForm

Trečiosios šalies naudotojo elgesiu grindžiamos internetinės reklamos tikslais. Trečiųjų šalių slapukai

Apsilankius interneto svetainėje

Iki naršyklės uždarymo, 1/14/7/60 dienų

Lidc, bcookie, bscookie, L1c, BizoID, BizoData, BizoUserMatchHistory, BizoNetworkPartnerIndex, token, Player_settings_0_3, LyndaLoginStatus, throttle-XXX, NSC_XXX

Linkedin

Trečiosios šalies naudotojo elgesiu grindžiamos internetinės reklamos tikslais. Trečiųjų šalių slapukai

Apsilankius interneto svetainėje

Iki naršyklės uždarymo, 1 diena, 1 metai

 

Savo internetinėje svetainėje naudojame „trečiosios šalies slapukus“, tai yra slapukus, kurių valdytojais nesame mes, pvz., [Google Partners, Facebook, RTB, Adform, Google Analytics, Hotjar, Mixpanel]. Šiuos slapukus mes renkame siekdami gauti statistinę informaciją apie internetinės svetainės naudojimą bei Jūsų elgesiu grindžiamos internetinės reklamos tikslais.

Nepaisant to, jei nesutinkate, kad būtų naudojami slapukai ir (ar) norite savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus el. pašto info@wewood.lt.

 1. Jūsų asmens duomenų naudojimas

Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Mes galime panaudoti jūsų asmens duomenis:

 • tam, kad suteiktume Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetaine ir teikiamomis paslaugomis;

 • sutarties su Jumis sudarymui ir jos vykdymui;

 • naudojantis šioje Interneto svetainėje pateikiama informacija įsigytų prekių tiekimo ir pristatymo tikslais;

 • ataskaitų ir sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo Jums tikslais;

 • įsiskolinimų valdymui ir siekiant surinkti iš Jūsų mokėjimus;

 • pranešimų siuntimui Jums, korespondencijai su Jumis;

 • marketingo tikslais

 • mūsų naujienų ir kitos su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos, kuri, mūsų nuomone, yra Jums reikalinga, siuntimui paštu, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (Jūs galite betkuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami mums elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų).

 1. Asmens duomenų saugojimo terminas

Jūsų asmens duomenys el. prekybos tikslais (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas,prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istorija (įsigytos prekės, kaina ir pan.) bus saugomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinio Jūsų pirkinio mūsų Internetinėje svetainėje.

Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinių aktyvių veiksmų atliktų mūsų Internetinėje svetainėje (prisijungimo prie Internetinės svetainės, registracijos ir (ar) kt. aktyvių veiksmų Internetinėje svetainėje).

 1. Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams,vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;

 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo,taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Žinoma, duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalimegarantuoti saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

 1. Jūsų sutikimai ir teisės

Užsiregistruodamas mūsų Interneto svetainėje ar kitaip naudodamasis mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.

Jūs galite pateikti rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje) mums suteikti Jums informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Į tokius prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu. Informacijos apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti per paskutinius vienerius metus, pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus. Jeigu, gavus prašymą,mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

Jūs taip pat turite teisę, pateikęs mums rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant mūsų buveinėje), reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kaiduomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politikos sąlygų. Konkrečiu Jūsų rašytiniu prašymu, visa Jūsų asmeninė informacija gali būti pašalinta. Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

 1. Trečiųjų šalių interneto svetainės

Mūsų Interneto svetainėje gali atsirasti nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už privatumo politiką ir jos įgyvendinimą trečiųjų šalių tinklapiuose.

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešame Internetinėje svetainėje. Nepaisant to, Jums reikėtų kartais patikrinti šį puslapį ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

 1. Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

MB "Madista:
Įmonės kodas: 304005898
Registracijos adresas: Žemaičių g. 31-248, Kaunas
El. paštas.: info@wewood.lt

Kontaktinis telefonas: +370 60827561

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas: 2020 m. gruodžio 10 d.